Проект ‘ВКУСОВЕТЕ НА ЕВРОПА’: РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УМЕНИЯТА НА ХОРАТА ОТ СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЧРЕЗ ТУРИЗЪМ, СВЪРЗАН С ГАСТРОНОМИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
Erasmus+ Program – KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices Project Nr. 2021-1-RO01-KA220-ADU-000029562

Източник на финансиране: Erasmus+

Продължителност на изпълнение на проекта: 1 януари 2022 г. – 31 декември 2023 г

Цел: Проектът Flavours of Europe има за цел да разработи до 2023 г. нова образователна програма за подобряване на уменията за повече от 800 възрастни, най-вече жени с лимитирани възможности, от селските райони в неравностойно положение.

Various spices in a bowls and empty cutting board on black concrete background. Top view copy space.

В рамките на проекта ще бъдат разработени образователни материали, адаптирани към нуждите от обучение на възрастни, в дигиталната и предприемаческата сфера, с цел създаване на нови бизнеси и улесняване на развитието на местния туризъм.

Материалите за обучение ще съдържат четири ръководства за курсове, озаглавени както следва:

 • Предприемач в местната общност;
 • Бранд и имидж: насърчаване на традиционната гастрономия;
 • 10 стъпки за дигитализация на гастрономическото културно наследство;
 • Улесняване на достъпа до световния пазар чрез дигитални инструменти.

Конкретни цели:

 • Подобряване на уменията на над 800 възрастни в селските райони, чрез предоставяне на набор от образователни материали, насочени към развитието на основни цифрови умения, предприемачески умения, познаване на правната рамка и интелигентно използване на дигиталните маркетингови технологии;
 • Подкрепа на повече от 400 жени от селски общности в неравностойно положение за развитие и трансформиране на традиционни кулинарни практики в устойчив бизнес и за изграждане на силни връзки между общностите и частния сектор до 2023 г.;
 • Подпомагане на 8 местни учебни групи чрез предоставяне на комплект за обучение, развитие на умения и възможности за обучение за възрастни в неравностойно положение.

Консорциумът по проекта се състои от партньори от 6 държави-членки на Европейския съюз:

 • AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST (ROMANIA)
 • “BUDAKOV FILMS” EOOD (BULGARIA)
 • INOVA+- INNOVATION SERVICES, SA (PORTUGAL)
 • EUROCREA MERCHANT SRL (ITALY)
 • AINTEK SYMVOULOI EPICHERISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA(GREECE)
 • UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA (ROMANIA)
 • FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DIRECTIVO (FUNDES) (SPAIN)

ASOCIATIA INCOMING ROMANIA (ROMANIA)