Използвате ли онлайн курсове? В последните няколко години и особено покрай пандемията, обучението еволюира и се пренесе до голяма степен в дигиталната среда. Вероятно всички от нас срещнат както трудности, така и откриваме нови хоризонти – независимо къде се намира човек, би могъл да повиши професионалната си квалификация, да задълбочи интересите си. Също така онлайн обучителните курсове и платформи предлагат голяма свобода и независимост – често участниците сами определят темпа на обучение, възползват се от многообразните начини, по които информацията може да бъде представена: аудио-визуално, графично и пр. Голямата гъвкавост и множество функционалности правят образованието по-достъпно и за хора с увреждания, както и жители на по-малки населени места. Никога преди не е било възможно да имаме достъп до топ курсове и преподаватели от което и да е кътче на света!

Точно това е и мисията на проекта Regio.Digi.Hub (Regional Development Digital Education HUB), финансиран от Erasmus+ по направление – KA2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, проектен номер: 2021-1-RO01-KA220-VET-000028118. 

В рамките на 2 години, заедно с 8 организации от 6 европейски страни, Будаков Филмс разработва онлайн курсове и модерна образователна платформа, която ще подкрепи и оптимизира образователната система на центровете за професионално обучение (ЦПО) в областта на регионалното развитие. 
Партньорите по проекта успешно изпълниха първата си цел – беше разработена иновативна обучителна методология, базирана на конкретни критерии за качество. Също така в проекта се обръща специално внимание на темата „Как учим най-успешно?“. Обучението как да усвояваме информация е неразделна част от заложените по проекта цели.

Съвсем скоро предстои поредна проектна среща в Пирея, Гърция, където Будаков Филмс заедно с партньорските си организации започва усилена работа по следващия етап – в рамките на 6 месеца ще бъде създадено самото учебно съдържание, т.е. серия от висококачествени курсове, насочени към всички, които желаят да повишат професионалните си умения и квалификация, особено в малките населени места. За целта онлайн обучителните модули ще бъдат валидирани чрез стандартизирана кредитна система, призната в Европейския съюз. 

Да обобщим: точно това е целта на REGIO.DIGI.HUB – да направим онлайн обучинето още по-качествено, достъпно и признато от съответните институции, така че работниците да имат по-голяма свобода и гъвкавост да се развиват.

Следете Фейсбук страницата на проекта, за да сте сред първите, които ще се възползват от предстоящите онлайн курсове!

*Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.